İmmüno-Onkoloji Okulu Online Toplantısı 29 Ağustos 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


Yeni Bilgiler Işığında Sekonder Sitoreduksiyon ve HIPEC Odaklı Vaka Tartışması toplantısı 26 Ağustos 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


Glial Tümörlerde Multidisipliner Güncel Tedavi Yaklaşımı toplantısı 25 Ağustos 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Yeni Hedefler ve Moleküller toplantısı 20 Ağustos 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


İleri Genomik İnceleme ve Klinik Yansımaları toplantısı 18 Ağustos 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


İnflamatuvar Meme Kanserinde Güncel Yaklaşım toplantısı 13 Ağustos 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


Meme Cerrahisinde Komplikasyonlar ve Yönetimi toplantısı 11 Ağustos 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


Kanser Hastalarında Genetik Danışmanlık ve Klinik Onkoloji Pratiğindeki Önemi toplantısı 6 Ağustos 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


Vakalarla Multidisipliner Böbrek Kanseri toplantısı 4 Ağustos 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


ESMO World GI Kongreden BildiriYORUM toplantısı 11 Temmuz 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


Akciğer Vakalarla İmmunoterapi web paneli 23 Haziran 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


Onkologlar için Temel Radyoloji Kursu - 1 20 Hazirans 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedavisinde Güncel Gelişmeler web paneli 16 Haziran 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


Olgular Eşliğinde Metastatik Prostat Kanseri Tedavisine Güncel Yaklaşım toplantısı 11 Haziran 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


ASCO dan BildiriYORUM 4 ASCO 2020 nin Klinik Pratiğe Yansımaları paneli 6 Haziran 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


ASCO dan BildiriYORUM 4 paneli 2 Haziran 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


ASCO dan BildiriYORUM 2 paneli 1 Haziran 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


ASCO dan BildiriYORUM 1 paneli 31 Mayıs 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


COVID-19 Pandemisinde Prostat Kanseri Yönetimi  toplantısı 21 Mayıs 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


COVID-19 Onkoloji Merkezleri ve Hasta Yönetimi 14 Mayıs 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


10 sayfada 8.