İmmüno-Onkoloji Okulu toplantısı 12 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktır.


Metastatik Kolorektal Kanserlerde Tedavi Yaklaşımları toplantısı 12 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktır.


Renal Hücreli Kanser Tedavisi: Dünü, Bugünü ve Yarını toplantısı 10 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktır.


Olgular Eşliğinde Moleküler Tümör Konseyi toplantısı 8 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktır.


 SoruYORUM: MKRK da 2. Basamak Ötesinde Tedavi Yönetimi toplantısı 3 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktır.


Melanoma Multidisipliner Bakış toplantısı 1 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktır.


Onkologlar için Temel Radyoloji Kursu toplantısı 28 Kasım 2020 tarihinde yapılacaktır.


Changing Paradigms in Triple Negative Breast Cancer toplantısı 26 Kasım 2020 tarihinde yapılacaktır.


Ayın Olgusu: Metastatik Nöroendoktrin Tümör hakkındaki toplantı 25 Kasım 2020 tarihinde yapılacaktır.


Olgularla Onkoloji Pratiğinde Venöz Tromboemboliye Multidisipliner Yaklaşım hakkındaki toplantı 24 Kasım 2020 tarihinde yapılacaktır.


Genom Okulu

21.11.2020

Genom Okulu hakkındaki toplantı 21 Kasım 2020 tarihinde yapılacaktır.


Metastatik Prostat Kanseri Sistemik Tedavisinde Güncel Gelişmeler toplantısı 19 Kasım 2020 tarihinde yapılacaktır.


Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Kemik Metastazlarının Yönetimi toplantısı 17 Kasım 2020 tarihinde yapılacaktır.


Onkolojide Biyobenzer İlaçlar toplantısı 12 Kasım 2020 tarihinde yapılacaktır.


Metastatik Yumuşak Doku Sarkomları Tanı ve Sistemik Tedavisine Güncel Yaklaşım toplantısı 10 Kasım 2020 tarihinde yapılacaktır.


Olgularla Moleküler Tümör Konseyi toplantısı 5 Kasım 2020 tarihinde yapılacaktır.


Onkolojide Nütrisyon Tedavisi toplantısı 3 Kasım 2020 tarihinde yapılacaktır.


EndNote Eğitimi toplantısı 31 Ekim 2020 tarihinde yapılacaktır.


Neoadjuvan Meme Kanserli Hastada İdeal Medikal Tedavi, Cerrahi ve Radyoterapi toplantısı 29 Ekim 2020 tarihinde yapılacaktır.  


Metastatik Melanomda İmmünoterapi Deneyimleri toplantısı 28 Ekim 2020 tarihinde yapılacaktır.


10 sayfada 6.