Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
İrfan Çiçin

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Bilici

Genel Sekreter
Mehmet Ali Nahit Şendur

Sayman
Umut Demirci

Üye
Nuri Karadurmuş

Üye
Saadettin Kılıçkap

Üye
Yüksel Ürün