Olgularla Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfoma ve Kütanöz Lenfoma Deneyimi toplantısı 23 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.


Metastatik Baş-Boyun Kanserinde Hasta Yönetimi toplantısı 18 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.


ALK+ Akciğer Kanserli Hastalarda Tedavi Yönetimi toplantısı 16 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.


Onkologlar için Temel Radyoloji Kursu toplantısı 13 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.


Kanserde Bireyselleştirilmiş Tedavi : Etkililik, Direnç, Toksisite toplantısı 11 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.


Metastatik Prostat Kanserinde Tümör Konseyi toplantısı 10 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.


Olgularla Nötropenik Hasta ve Tedavi Yönetimi toplantısı 9 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.


KRK Tedavisinde Optimum Tedavi Perspektifi Nasıl Olmalıdır? - I konulu toplantı 8 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.


 Epitelyal Over Kanseri hakkındaki toplantı 4 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.


Kolorektal Kanserde Minimal Rezidüel Hastalık ve İmmunskorlama toplantısı 2 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.


Kanser Hastasının Beslenmesinde Pratik Noktalar hakkındaki toplantı 1 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.


Solid Tümörlerde Doz Yoğun / Yüksek Doz Tedaviler ve KİT Uygulamaları toplantısı 25 Şubat 2021 tarihinde yapılacaktır.


Ayın Olgusu: İmmünoterapiler ve Hedefe Yönelik Tedavi Çağında Oligometastatik Akciğer Kanserine Yaklaşım toplantısı 24 Şubat 2021 tarihinde yapılacaktır.


Moleküler Onkoloji Konseyi toplantısı 23 Şubat 2021 tarihinde yapılacaktır.


Kongreden BildiriYORUM: ASCO GU 2021 etkinliği 20 Şubat 2021 tarihinde yapılacaktır.


Yumuşak Doku Sarkomlarında Histolojiye ve Moleküler Özelliklere Göre Tedavi Seçenekleri toplantısı 18 Şubat 2021 tarihinde yapılacaktır.


Jenerik İlaçlar, Kalite, Biyoeşdeğerlilik ve Ruhsatlandırma Süreçleri hakkındaki toplantı 16 Şubat 2021 tarihinde yapılacaktır.


Kolon Kanserinde Alt Tipleme ve İmmün Skorlama; Tedavilere Yansımalar toplantısı 11 Şubat 2021 tarihinde yapılacaktır.


Ewing Sarkomu ve Tedavisi toplantısı 9 Şubat 2021 tarihinde yapılacaktır.


Kongreden BildiriYORUM: WCLC 2021 etkinliği 6 Şubat 2021 tarihinde yapılacaktır.


10 sayfada 4.