Hepatosellüler Karsinom: Multidisipliner Yaklaşım toplantısı 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır.


Geriatrik Onkoloji:Yaşlı Hastalarda Kanser Yönetimi ve Kanser Biyolojisi Aynı Mıdır?  toplantısı 20 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır.


İmmünoterapi Çağında Akciğer Kanserine Yaklaşım toplantısı 18 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır.


Moleküler Onkoloji Konseyi : Gen Füzyon Analizleri ve Klinikte Kullanımı toplantısı 11 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır.


Genç - Erişkin Tümörleri Kanser Yönetimi toplantısı 6 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır.


Renal Hücreli Kanser:Multidisipliner Yaklaşım toplantısı 4 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır.


EGFR Mutant Hastalarda Moleküler Patolojide Gelişmeler toplantısı 3 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır.


Metastatik Prostat Kanseri Tedavi Yönetimi toplantısı 29 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


Ayın Olgusu : Nöroendokrin Tümör toplantısı 28 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


 Adjuvant and Neoadjuvant Treatment Options for Pancreatic Cancer?  toplantısı 27 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


Ayın Olgusu : Nöroendokrin Tümör toplantısı 27 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


Baş Boyun Kanserlerinde Vakalar ile İmmünoterapi Kararı toplantısı 22 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


HR (+) HER2 Negatif Metastatik Meme Kanseri Tedavisinde CDK 4/6 İnhibitörleri toplantısı 15 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


 BRCA Mutasyonu Pozitif Hasta Yönetimi ve Yeni Tedaviler toplantısı 15 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


Moleküler Tümör Konseyi : Tümör Mutasyon Yükü Klinik Pratiğimizi Nasıl Etkiliyor?  toplantısı 13 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


Metastatik KHDAK Tedavisinde İmmünoterapi Monoterapi veya Kombinasyon toplantısı 8 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


Olgular ile GİST Tedavi Yönetimi toplantısı 6 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


Tirozin Kinaz İnhibitörleri Tedavisinde Tedavi Yöntemi toplantısı  3 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


Kanser Hastalarında Olgular Eşliğinde Pratik Beslenme Tedavisi toplantısı 1 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


Ayın Olgusu: Lokal İleri Evre Melanom Tanılı Hastada Tedavi Yolculuğu toplantısı 31 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.


10 sayfada 3.