İmmünoterapi Çağında Akciğer Kanserine Yaklaşım toplantısı 18 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır.


Moleküler Onkoloji Konseyi : Gen Füzyon Analizleri ve Klinikte Kullanımı toplantısı 11 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır.


Genç - Erişkin Tümörleri Kanser Yönetimi toplantısı 6 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır.


Renal Hücreli Kanser:Multidisipliner Yaklaşım toplantısı 4 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır.


EGFR Mutant Hastalarda Moleküler Patolojide Gelişmeler toplantısı 3 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır.


Metastatik Prostat Kanseri Tedavi Yönetimi toplantısı 29 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


Ayın Olgusu : Nöroendokrin Tümör toplantısı 28 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


 Adjuvant and Neoadjuvant Treatment Options for Pancreatic Cancer?  toplantısı 27 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


Ayın Olgusu : Nöroendokrin Tümör toplantısı 27 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


Baş Boyun Kanserlerinde Vakalar ile İmmünoterapi Kararı toplantısı 22 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


HR (+) HER2 Negatif Metastatik Meme Kanseri Tedavisinde CDK 4/6 İnhibitörleri toplantısı 15 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


 BRCA Mutasyonu Pozitif Hasta Yönetimi ve Yeni Tedaviler toplantısı 15 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


Moleküler Tümör Konseyi : Tümör Mutasyon Yükü Klinik Pratiğimizi Nasıl Etkiliyor?  toplantısı 13 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


Metastatik KHDAK Tedavisinde İmmünoterapi Monoterapi veya Kombinasyon toplantısı 8 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


Olgular ile GİST Tedavi Yönetimi toplantısı 6 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


Tirozin Kinaz İnhibitörleri Tedavisinde Tedavi Yöntemi toplantısı  3 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


Kanser Hastalarında Olgular Eşliğinde Pratik Beslenme Tedavisi toplantısı 1 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.


Ayın Olgusu: Lokal İleri Evre Melanom Tanılı Hastada Tedavi Yolculuğu toplantısı 31 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.


Moleküler Tümör Konseyi toplantısı 30 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.


Çalışmalar ve Vakalarla mKRK da Güncel Durum toplantısı 25 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.


10 sayfada 3.