Metastatik Akciğer Kanserinde Olgular eşliğinde ALK ve ROS1 Füzyonlu Hastalarda Ardışık Tedavi toplantısı 27 Ekim 2020 tarihinde yapılacaktır.


Hodgkin Lenfomada Sıralı Tedavi ve Relaps/Refrakter Olgulara Yaklaşım toplantısı 22 Ekim 2020 tarihinde yapılacaktır.


Metastatik Renal Hücreli Karsinomda Moleküler Özelliklerin Tedavi Kararına Etkisi hakkındaki toplantı 20 Ekim 2020 tarihinde yapılacaktır.


Değişen Standartlar ile Merkel Hücreli Karsinom toplantısı 15 Ekim 2020 tarihinde yapılacaktır.


 Metastatik Akciğer Adenokanserde İmmünoterapinin Yeri toplantısı 13 Ekim 2020 tarihinde yapılacaktır.


Powerful Start in RAS wild mCRC Treatment toplantısı 8 Ekim 2020 tarihinde yapılacaktır.


Moleküler Tümör Konseyi toplantısı 6 Ekim 2020 tarihinde yapılacaktır.


Baş Boyun Kanserlerinde İmmünoterapi Deneyimleri toplantısı 1 Ekim 2020 tarihinde yapılacaktır.


Ayın Olgusu: Lokal İleri Evre Mide - Özefagogastrik Bileşke Tümörleri toplantısı 30 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.


ALK+ Metastatik Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Tedavisinde Güncel Gelişmeler toplantısı 29 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.


Onkoloji Pratiğinde Hukuksal Sorunlar toplantısı 24 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.


Esmo 2020 den BildiriYORUM etkinliği 22 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.


Esmo 2020 den BildiriYORUM etkinliği 21 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.


EGFR Mutant KHDAK Yönetim toplantısı 17 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.


Olgularla Nötropeni toplantısı 15 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.


Moleküler Kurs Programı toplantısı 12 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.


Osteosarkom Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım toplantısı 10 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.


Olgular Eşliğinde Moleküler Tümör Konseyi toplantısı 8 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecektir.


Üst Gastrointestinal Sistem Tümörlerinde Özel Durumlar hakkında yapılacak olan toplantı 3 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.


Bireyselleştirilmiş Tedavilerin Onkoloji Pratiğinde Uygulamaları hakkında online toplantısı 1 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecektir.


10 sayfada 7.