Amaçlarımız

  • Genel tıp ve onkoloji alanında bilimsel araştırma ve klinik çalışma planlamak ve bu çalışmalara katkıda bulunmak,
  • Bilimsel araştırma ve çalışmaların tasarlanması, yürütülmesi, analizi, sunumu ve bu çalışmaların yayın haline getirilmesi amacıyla ilgili hekimlerin eğitimini sağlamak ve hekimlerin bilimsel çalışmalar yapmasını özendirmek ve desteklemek,
  • Yeni ilaçlar veya özellikli hasta gruplarında prospektif veri kaydını sağlayabilecek alt yapı oluşturmak ve farklı merkezlerdeki yürütücülerle gerçek yaşam verileri toplamak ve bunları yayınlamak,
  • Ülkenin başta kanser olmak üzere sağlık alanındaki temel sorunlara çözüm arayışında bulunmak ve bu amaçla epidemiyolojik ve temel araştırmalar planlamak ve yapmak,
  • Sağlık, hastalıkların önlenmesi, hastaların tedavi ve yaşam kalitelerinin arttırılmasına yönelik bilimsel ve sosyal aktiviteleri planlamak ve gerçekleştirmek,
  • Yurt içi ve yurt dışı merkezlerle ortak çalışma alanları oluşturmak,
  • Ulusal Tıp politikalarına destek vermek, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak proje oluşturmak.