HR+ / HER2- Metastatik Meme Kanserinde Güncel Tedavi Optimizasyonu

28.03.2023-28.03.2023

webtarged.org


Metastatik Hormon Duyarlı Prostat Kanserinde Güncellemeler: Tedavi ve Takip

23.03.2023-23.03.2023

webtarged.org


Metastatik Kolorektal Kanser Yönetiminde Yeniden Tanımlamalar: Tedavi Seçimi

21.03.2023-21.03.2023

webtarged.org


ASCO 2023 Sonrası Üroonkoloji Güncellemesi

21.03.2023-21.03.2023

İEÜ Medical Point Hastanesi


Malign Melanomda Multidisipliner Yaklaşım ile Güncel Tedavi Algoritmaları

18.03.2023-18.03.2023

Memorial Ankara Hastanesi


İleri Evre Özefagus ve Mide Kanserinde Yenilenen İmmünoterapi Tedavi Algoritmaları

16.03.2023-16.03.2023

webtarged.org


Olgular Eşliğinde Moleküler Tümör Konseyi

14.03.2023-14.03.2023

webtarged.org


Over Kanseri Cerrahisi ve Tedavisinde Güncel Gelişmeler 2023

13.03.2023-13.03.2023

webtarged.org


HCC Yönetiminde Tedavi Sıralaması: Güncel Yaklaşım

09.03.2023-09.03.2023

webtarged.org


Erken Evre KHDAKnde Hedeflenmiş Tedaviler için Biyobelirteçler ve Adjuvan Tedavi Seçeneklerimiz

07.03.2023-07.03.2023

webtarged.org


Yüksek Riskli, HR-Pozitif HER2-Negatif Erken Evre Meme Kanseri Hastalarında Değişen Tedavi Paradigmaları

02.03.2023-02.03.2023

webtarged.org


Moleküler Tümör Konseyi

02.02.2023-02.02.2023

webtarged.org


Metastatik Malign Melanomda 1. Basamak Tedavi Tercihi Nasıl Olmalı?

31.01.2023-31.01.2023

webtarged.org


Sürücü Mutasyonu Olmayan Metastatik KHDAKde Kime İmmünoterapi?

26.01.2023-26.01.2023

webtarged.org


Hassas Tıp Uygulamaları ve Moleküler Tümör Konseylerinin Günlük Hayata Uygulanması. Gerçek Yaşam Deneyimleri ile

24.01.2023-24.01.2023

webtarged.org


Multidisipliner Tümör Konseyi: Lokal İleri Evre / Metastatik Hastalık Baş Boyun Kanserlerini Nasıl Tedavi Ederim?

19.01.2023-19.01.2023

webtarged.org


Nasıl Tedavi Ederim? Over Kanserinde İdame Tedavi

17.01.2023-17.01.2023

webtarged.org


Nasıl Tedavi Ederim? Over Kanserinde İdame Tedavi

17.01.2023-17.01.2023

webtarged.org


Üçlü Negatif Meme Kanserinde Refrakter Hastalık Yönetimi?

12.01.2023-12.01.2023

webtarged.org


İlaç Antikor Konjugatlarının Onkoloji Pratiğinde Kullanımı?

10.01.2023-10.01.2023

webtarged.org