Metastatik Yumuşak Doku Sarkomları Tanı ve Sistemik Tedavisine Güncel Yaklaşım

10.11.2020-10.11.2020

webtarged.org


Olgularla Moleküler Tümör Konseyi

05.11.2020-05.11.2020

webtarged.org


Onkolojide Nütrisyon Tedavisi

03.11.2020-03.11.2020

webtarged.org


EndNote Eğitimi

31.10.2020-31.10.2020

webtarged.org


Neoadjuvan Meme Kanserli Hastadaİdeal Medikal Tedavi, Cerrahi ve Radyoterapi

29.10.2020-29.10.2020

webtarged.org


Metastatik Melanomda İmmünoterapi Deneyimleri

28.10.2020-28.10.2020

webtarged.org


Metastatik Akciğer Kanserinde Olgular eşliğinde ALK ve ROS1 Füzyonlu Hastalarda Ardışık Tedavi

27.10.2020-27.10.2020

webtarged.org


Hodgkin Lenfomada Sıralı Tedavi ve Relaps/Refrakter Olgulara Yaklaşım

22.10.2020-22.10.2020

webtarged.org


Metastatik Renal Hücreli Karsinomda Moleküler Özelliklerin Tedavi Kararına Etkisi

20.10.2020-20.10.2020

webtarged.org


Değişen Standartlar ile Merkel Hücreli Karsinom

15.10.2020-15.10.2020

webtarged.org


Metastatik Akciğer Adenokanserde İmmünoterapinin Yeri

13.10.2020-13.10.2020

webtarged.org


Powerful Start in RAS wild mCRC Treatment

08.10.2020-08.10.2020

webtarged.org


Moleküler Tümör Konseyi

06.10.2020-06.10.2020

webtarged.org


Baş Boyun Kanserlerinde İmmünoterapi Deneyimleri

01.10.2020-01.10.2020

webtarged.org


Ayın Olgusu: Lokal İleri Evre Mide - Özefagogastrik Bileşke Tümörleri

30.09.2020-30.09.2020

webtarged.org


ALK+ Metastatik Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Tedavisinde Güncel Gelişmeler

29.09.2020-29.09.2020

webtarged.org


Onkoloji Pratiğinde Hukuksal Sorunlar

24.09.2020-24.09.2020

webtarged.org


Esmo 2020 den BildiriYORUM

22.09.2020-22.09.2020

webtarged.org


Esmo 2020 den BildiriYORUM

21.09.2020-21.09.2020

webtarged.org


EGFR Mutant KHDAK Yönetim

17.09.2020-17.09.2020

webtarged.org


27 sayfada 22.