Safra Yolları Kanseri Tedavisinde Değişen Tedavi Algoritmaları

29.02.2024-29.02.2024

webtarged.org


Metastatik Melanom Tedavisinde Tartışmalı Konular

27.02.2024-27.02.2024

webtarged.org


Prostat ve Mesane Kanserinde Güncel Yaklaşımlar

26.02.2024-26.02.2024

Point Otel Ankara


KHDAK Tedavisinde İmmünoterapi Tercihi

22.02.2024-22.02.2024

webtarged.org


HCC Yönetiminde Tedavi Sıralaması: Güncel Yaklaşım

20.02.2024-20.02.2024

webtarged.org


Metastatik Kolon Kanserinde Güncel Gelişmeler Işığında Sistemik Tedavi Optimizasyonu

15.02.2024-15.02.2024

webtarged.org


Ege Üroonkoloji Güncellemeleri - ASCO GU 2024 Özetleri

15.02.2024-15.02.2024

İEU Medical Point İzmir Toplantı Salonu


Prostat Kanserinde Yeni Ufuklar: Çalışmalardan Kanıta

13.02.2024-13.02.2024

webtarged.org


Kapsamlı Genomik Profilleme Değerlendirme Sanatı

08.02.2024-08.02.2024

webtarged.org


Metastatik Yumuşak Doku Sarkomunda Multidisipliner Tedavi Yönetimi

06.02.2024-06.02.2024

webtarged.org


Renal Hücreli Kanser Tedavisinde Gelişen Tedavi Paradigmaları

01.02.2024-01.02.2024

webtarged.org


Kongreden BildiriYORUM: ASCO GU 2024

30.01.2024-30.01.2024

Targed


BRCA Mutant Hastalıkta Tedavi Yaklaşımları

29.01.2024-29.01.2024

Point Hotel Ankara


Non-Metastatik Kastrasyona Dirençli ve Metastatik Kastrasyon Duyarlı Prostat Kanseri Sistemik Tedavi Algoritması

25.01.2024-25.01.2024

Targed


EGFR Mutant Metastatik KHDAK Sistemik Tedavisinde Güncel Tedavi

23.01.2024-23.01.2024

Targed


HR+ HER2- Metastatik Meme Kanseri Tedavisinde Sıralı Tedavi Algoritması

18.01.2024-18.01.2024

Targed


Metastatik Kolon Kanserinde 1. Basamak Tedavi ve Ötesi

16.01.2024-16.01.2024

Targed


Erken Evre KHDAK’nde Adjuvan Tedavide Yeni Oyuncular

11.01.2024-11.01.2024

Targed


Metastatik Kastrasyon Duyarlı ve Dirençli Prostat Kanserinde Multidisipliner Vaka Yönetimi

09.01.2024-09.01.2024

Targed


Metastatik Kolon Kanseri Tedavi Kararında Uzman Görüşü

04.01.2024-04.01.2024

Sıralı Kebap Restoran Toplantı Salonu