Moleküler Tümör Konseyi : Tümör Mutasyon Yükü Klinik Pratiğimizi Nasıl Etkiliyor?

13.04.2021-13.04.2021

webtarged.org


Metastatik KHDAK Tedavisinde İmmünoterapi Monoterapi veya Kombinasyon

08.04.2021-08.04.2021

webtarged.org


Olgular ile GİST Tedavi Yönetimi

06.04.2021-06.04.2021

webtarged.org


Tirozin Kinaz İnhibitörleri Tedavisinde Tedavi Yöntemi

03.04.2021-03.04.2021

webtarged.org


Kanser Hastalarında Olgular Eşliğinde Pratik Beslenme Tedavisi

01.04.2021-01.04.2021

webtarged.org


Ayın Olgusu: Lokal İleri Evre Melanom Tanılı Hastada Tedavi Yolculuğu

31.03.2021-31.03.2021

webtarged.org


Moleküler Tümör Konseyi

30.03.2021-30.03.2021

webtarged.org


Çalışmalar ve Vakalarla mKRK da Güncel Durum

25.03.2021-25.03.2021

webtarged.org


Olgularla Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfoma ve Kütanöz Lenfoma Deneyimi

23.03.2021-23.03.2021

webtarged.org


Metastatik Baş-Boyun Kanserinde Hasta Yönetimi

18.03.2021-18.03.2021

webtarged.org


ALK+ Akciğer Kanserli Hastalarda Tedavi Yönetimi

16.03.2021-16.03.2021

webtarged.org


Onkologlar için Temel Radyoloji Kursu

13.03.2021-13.03.2021

webtarged.org


Kanserde Bireyselleştirilmiş Tedavi : Etkililik, Direnç, Toksisite

11.03.2021-11.03.2021

webtarged.org


Metastatik Prostat Kanserinde Tümör Konseyi

10.03.2021-10.03.2021

webtarged.org


Olgularla Nötropenik Hasta ve Tedavi Yönetimi

09.03.2021-09.03.2021

webtarged.org


Epitelyal Over Kanseri

04.03.2021-04.03.2021

webtarged.org


Kolorektal Kanserde Minimal Rezidüel Hastalık ve İmmunskorlama

02.03.2021-02.03.2021

webtarged.org


Solid Tümörlerde Doz Yoğun / Yüksek Doz Tedaviler ve KİT Uygulamaları

25.02.2021-25.02.2021

webtarged.org


Ayın Olgusu: İmmünoterapiler ve Hedefe Yönelik Tedavi Çağında Oligometastatik Akciğer Kanserine Yaklaşım

24.02.2021-24.02.2021

webtarged.org


Moleküler Onkoloji Konseyi

23.02.2021-23.02.2021

webtarged.org


27 sayfada 19.