Changing Paradigms in Triple Negative Breast Cancer

26.11.2020-26.11.2020

webtarged.org


Ayın Olgusu: Metastatik Nöroendoktrin Tümör

25.11.2020-25.11.2020

webtarged.org


Olgularla Onkoloji Pratiğinde Venöz Tromboemboliye Multidisipliner Yaklaşım

24.11.2020-24.11.2020

webtarged.org


Metastatik Prostat Kanseri Sistemik Tedavisinde Güncel Gelişmeler

19.11.2020-19.11.2020

webtarged.org


Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Kemik Metastazlarının Yönetimi

17.11.2020-17.11.2020

webtarged.org


Onkolojide Biobenzer İlaçlar

12.11.2020-12.11.2020

webtarged.org


Metastatik Yumuşak Doku Sarkomları Tanı ve Sistemik Tedavisine Güncel Yaklaşım

10.11.2020-10.11.2020

webtarged.org


Olgularla Moleküler Tümör Konseyi

05.11.2020-05.11.2020

webtarged.org


Onkolojide Nütrisyon Tedavisi

03.11.2020-03.11.2020

webtarged.org


EndNote Eğitimi

31.10.2020-31.10.2020

webtarged.org


Neoadjuvan Meme Kanserli Hastadaİdeal Medikal Tedavi, Cerrahi ve Radyoterapi

29.10.2020-29.10.2020

webtarged.org


Metastatik Melanomda İmmünoterapi Deneyimleri

28.10.2020-28.10.2020

webtarged.org


Metastatik Akciğer Kanserinde Olgular eşliğinde ALK ve ROS1 Füzyonlu Hastalarda Ardışık Tedavi

27.10.2020-27.10.2020

webtarged.org


Hodgkin Lenfomada Sıralı Tedavi ve Relaps/Refrakter Olgulara Yaklaşım

22.10.2020-22.10.2020

webtarged.org


Metastatik Renal Hücreli Karsinomda Moleküler Özelliklerin Tedavi Kararına Etkisi

20.10.2020-20.10.2020

webtarged.org


Değişen Standartlar ile Merkel Hücreli Karsinom

15.10.2020-15.10.2020

webtarged.org


Metastatik Akciğer Adenokanserde İmmünoterapinin Yeri

13.10.2020-13.10.2020

webtarged.org


Powerful Start in RAS wild mCRC Treatment

08.10.2020-08.10.2020

webtarged.org


Moleküler Tümör Konseyi

06.10.2020-06.10.2020

webtarged.org


Baş Boyun Kanserlerinde İmmünoterapi Deneyimleri

01.10.2020-01.10.2020

webtarged.org


6 sayfada 1.