Master Oncology

25.09.2021-26.09.2021

webtarged.org


Akciğer Kanseri Kursu

18.09.2021-18.09.2021

Point Hotel Ankara


Hormondan Reseptöre Her Yönüyle HR Pozitif Meme Kanseri Kursu

11.09.2021-11.09.2021

webtarged.org


Onkoloji Pratiğinde Nütrisyon Tedavisinde Neredeyiz?

31.08.2021-31.08.2021

webtarged.org


Metastatik Mide Kanserinde Refrakter Hastalıkta Tedavi

26.08.2021-26.08.2021

webtarged.org


Kemorefrakter Metastatik KRK Hastalarında Tedavi Yönetimi

26.08.2021-26.08.2021

webtarged.org


Ayın Olgusu : Metastatik Kolorektal Kanserde Tedavi Optimizasyonu

25.08.2021-25.08.2021

webtarged.org


Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Özel Durumlar

24.08.2021-24.08.2021

webtarged.org


HER2+ Metastatik Meme Kanserinde Yeni Ufuklar

23.08.2021-23.08.2021

webtarged.org


Metastatik Renal Hücreli Kanserde Türkiye Pratiği

20.08.2021-20.08.2021

webtarged.org


Metastatik NET de Tedavi Yaklaşımları

19.08.2021-19.08.2021

webtarged.org


Changing Paradigm in RCC Treatment : Immunotherapy

17.08.2021-17.08.2021

webtarged.org


Leptomeningeal Metastazlı Hastalarda Tedavi Yönetimi

12.08.2021-12.08.2021

webtarged.org


Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Adjuvan Tedavisinde Günümüz ve Gelecek

10.08.2021-10.08.2021

webtarged.org


Prostat Kanseri Sitemik Tedavisinde Güncel Durum

05.08.2021-05.08.2021

webtarged.org


Moleküler Tümör Konseyi

03.08.2021-03.08.2021

webtarged.org


ACSO 2021 : Kolorektal Dışı GIS Kanserleri

29.07.2021-29.07.2021

webtarged.org


BRAF Mutant Malign Melanom da Adjuvan Tedavi ile Kür Sağlanabilir mi?

29.07.2021-29.07.2021

webtarged.org


Ayın Olgusu: Lokal İleri Evre Rektum Kanserinde Total Neoadjuvan Tedavi

28.07.2021-28.07.2021

webtarged.org


Safra Yolları Kanserinde 2021

27.07.2021-27.07.2021

webtarged.org


11 sayfada 1.