Güncel Haberler

Yeni Bilgiler Işığında Sekonder Sitoreduksiyon ve HIPEC Odaklı Vaka Tartışması toplantısı 26 Ağustos 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.


Glial Tümörlerde Multidisipliner Güncel Tedavi Yaklaşımı toplantısı 25 Ağustos 2020 tarihinde webtarged.org adresinde gerçekleştirilecektir.